USŁUGI PROJEKTOWE

Best Projekt

Best Projekt to firma architektoniczno – konstrukcyjna, która zapewni Państwu pełną obsługę administracyjną i projektową procesu budowlanego. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe, począwszy od koncepcji projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. W całym toku projektowania służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, proponując najlepsze rozwiązania pod względem ekonomicznym i estetycznym.

Dzięki współpracy z doświadczonymi inżynierami wielu specjalizacji, gwarantujemy wysoką jakość wykonania naszych projektów budowlanych, składających się z:

 • branży architektoniczno – konstrukcyjnej,
 • branży sanitarnej,
 • branży elektrycznej.

Obsługę administracyjną stanowi przygotowanie i prowadzenie formalności związanych z procesem uzyskania pozwolenia na budowę:

 • sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na etapie przedprojektowym,
 • sporządzenie wszelkich niezbędnych wniosków o uzgodnienia na etapie projektowania,
 • sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, złożenie projektu do urzędu oraz stały kontakt z organem sprawdzającym.

Wykonujemy indywidualne projekty :

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • budynków letniskowych,
 • budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich,
 • budynków przemysłowych i magazynowych,
 • budynków handlowych i usługowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków o przeznaczeniu rekreacyjnym (pensjonaty, hotele)

Oferujemy także:

 • adaptacje projektów typowych do warunków miejscowych,
 • przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych,
 • remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz inwentaryzacje.

Inne:

 • nadzory budowlane,
 • ekspertyzy techniczne,
 • wizualizacje obiektów,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • kosztorysy inwestorskie.

 

KONTAKT

BEST PROJEKT
Grzegorz Pawlak

ul. Stefana Batorego 31 13-230 Lidzbark

505 426 360

517 249 420

bestprojekt@onet.pl

NIP: 571-171-67-58
REGON: 368265265